Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie  z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Usługa dostępna jest po kliknięciu w ikonę

dlonie_biale_tlo_n.JPG (60 KB)

 

Bon energetyczny

Nowe świadczenie – bon energetyczny jest wsparciem dla odbiorców energii zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Zasady przyznawania bonu energetycznego określa ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Bon będzie przysługiwał jednorazowo, jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych za 2023 r. nie przekraczała kwoty w gospodarstwie domowym:

  • jednoosobowym – 2500 zł.
  • wieloosobowym – 1700 zł. na osobę

!! Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

czytaj więcej

Obowiązkowy KSeF przesunięty na 1 lutego 2026 r.

Baner_E-Faktura_KSeF.jpg (412 KB)

  • Sejm przyjął ustawę przesuwającą termin wdrożenia obowiązkowego KSeFdo 1 lutego 2026 r.
  • kolejnym etapieprocesu legislacyjnego Ministerstwo Finansów zaproponuje dwuetapowe wprowadzenie obowiązku.
  • To oznacza, że proces wystawiania faktur z punktu widzenia przedsiębiorców nie ulega na razie zmianie.
  • Już teraz przedsiębiorcy – szczególnie mniejsi – w lokalnych urzędach skarbowych mogą zapoznawać się z funkcjonalnościami darmowych narzędzi przygotowanych przez Ministerstwo Finansów.

czytaj więcej

Informacja dot. wniosków o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia do Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie informuje, że w punkcie obsługi klienta MOPS Kwidzyn wydawane są wnioski tylko dla mieszkańców Miasta Kwidzyna, którzy nie posiadają możliwości samodzielnego pobrania i wydrukowania wniosku znajdującego się pod linkiem: https://mopskwidzyn.pl/swiadczeniawspierajace,94

Pomoc pracowników MOPS Kwidzyn w wypełnieniu wniosku dla mieszkańców Miasta Kwidzyna, którzy wymagają wsparcia a nie posiadają osób bliskich odbywa się w wtorki i czwartki w godzinach 07:00 – 10:00 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem socjalnym Ośrodka.

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

pomoc pokrzywdzonym.png (235 KB)

czytaj więcej

baner- IAS (1)-2_page-0001.jpg (54 KB)

Odwołanie otwartego konkursu 

Odwołuję otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w formie powierzenia realizacji zadania publicznego pod tytułem: Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Kwidzyna w okresie od 15 lutego do 31 grudnia 2024 r.

 

czytaj więcej

Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Kwidzyna

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KWIDZYNIE OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy, w formie powierzenia realizacji zadania publicznego pod tytułem: Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Kwidzyna.
I. Konkurs adresowany jest do: organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku.
II. Rodzaj zleconego zadania publicznego: Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców
Kwidzyna.

 

czytaj więcej

Dodatek osłonowy

Od 2 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o dodatek osłonowy. 

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać w terminie do 30 kwietnia 2024 r. - wnioski złożone po tym terminie – pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r., wyłącznie na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie dodatku osłonowego.

 

czytaj więcej

Informacja o zmianach w przepisach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego

Zgodnie z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym informujemy o zmianach w przepisach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego.

czytaj więcej

Informacja o zmianach w przepisach dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego

Zgodnie z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym o zmianach w przepisach dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego.

czytaj więcej

Informacja o zmianach w przepisach dotyczących zasiłku dla opiekuna

Zgodnie z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym informujemy o zmianach w przepisach dotyczących zasiłku dla opiekuna.

czytaj więcej

Prezentacja dotycząca działalności MOPS Kwidzyn

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.jpg (561 KB)

Program „Blisko”

Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie  otrzymała dofinansowanie z programu  „Blisko” Narodowego Centrum Kultury . Kwota dofinansowania to prawie 140 tys. zł na dwa lata !!!

BLISKO to B – Biblioteka | L - Lokalność | I - Inicjatywy | S- Społeczność | K - Kooperacja | O - Oddolność 

służy:

  • rozwijaniu lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
  • wzmacnianiu kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;
  • włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.

czytaj więcej

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tzw. tarcza energetyczna w 2023. Zgodnie z tą ustawą, będą kontynuowane działania osłonowe dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (m.in. szpitale, szkoły, muzea, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe itp.), które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

Ustawa zakłada wprowadzenie w 2023 r. mechanizmu polegającego na:

czytaj więcej

PROGRAM KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Miasta Kwidzyn - kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 12 czerwca do 23 czerwca 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu, jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Kwidzyn oraz posłużą do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

http://www.diagnoza-spoleczna.pl/link/a9f1102d588299b9

 
Zachęcamy do udziału w badaniu.

Superwizja

superwizja.png (791 KB)Od października 2022 roku, dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Superwizji Pracy Socjalnej uczestniczymy w projekcie ”Wsparcie rozwoju pracowników polskiego systemu pomocy społecznej”. W ramach projektu zatrudnieni w naszym Ośrodku pracownicy socjalni, koordynatorzy pieczy zastępczej, asystenci rodziny oraz inne osoby działające na rzecz dobra dzieci, mogą korzystać z regularnej, grupowej superwizji prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej. Projekt superwizyjno-szkoleniowy finansowany jest ze środków UNICEF. Głównym celem projektu jest zapewnienie profesjonalnej i efektywnej pomocy osobom, które w wyniku wojny w Ukrainie znalazły schronienie w naszym kraju. 

czytaj więcej

logo MOPS.png (16 KB)