Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.jpg (561 KB)

Dodatek osłonowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie informuje, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Wnioski można także pobierać i składać w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie

Wiecej informacji w zakładce Dodatek osłonowy

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie  z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Usługa dostępna jest po kliknięciu w ikonę

dlonie_biale_tlo_n.JPG (60 KB)

 

Prezentacja dotycząca działalności MOPS Kwidzyn

Zarządzenie nr 26/2020

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie
z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie zasad obsługi interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

            Na podstawie art. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. 2020 poz. 878) oraz § 5 ust. 1 statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie

zarządzam, co następuje:

W związku z istniejącym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS – CoV-2 w trosce o zdrowie obsługujących mieszkańców i pracowników wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

 1. Bezpośrednia obsługa interesantów dokonywana będzie wyłącznie w wyznaczonym do tego pokoju na parterze budynku (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00).
 2. Wejście do budynku będzie zamknięte do odwołania.
 3. Osoby, których sprawa wymaga osobistego stawiennictwa informują o swoim przybyciu
  do Ośrodka naciskając przycisk dzwonka znajdujący się przy głównym wejściu do budynku
  lub dzwoniąc na numery telefonu MOPS.
 4. W czasie godzin pracy MOPS interesanci będą wpuszczani do budynku pojedynczo.
 5. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała zdezynfekować ręce i mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos.
 6. Interesanci mogą w dalszym ciągu składać dokumenty do skrzynki podawczej usytuowanej przy wejściu od strony parkingu.
 7. Dokumenty składane osobiście do MOPS oraz przesłane pocztą tradycyjną opatrzone zostaną rzeczywistą data wpływu, jednak w dalszym ciągu podlegają 24 godzinnej kwarantannie.
 8. O terminie odbioru gotowego dokumentu interesanci będą powiadomieni telefonicznie przez merytorycznego pracownika MOPS.

Interesanci mogą kierować korespondencję do MOPS w Kwidzynie pocztą tradycyjna lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej: poprzez platformę ePUAP, e mail.

Pomoc społeczna - sekretariat :   055 646 16 26

Świadczenia rodzinne:    055 646 46 36

Fundusz alimentacyjny:    055 646 46 39

Dodatki mieszkaniowe:    055 646 46 34

Księgowość:    055 646 46 31

Kadry:    055 646 46 30

lub pocztą:   sekretariat@mopskwidzyn.pl

pdf-ikona.png (6 KB)Zarządzenie w formie pdf


Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że w ramach procedury Niebieskiej Karty i przemocy domowej można kontaktować się telefonicznie lub mailowo z Panią Joanną Piątkowską

tel. 601-256-530 e-mail: jpiatkowska@mopskwidzyn.pl


Kwidzyński Telefon Zaufania - wsparcie psychologa dyżur siedem dni w tygodniu w godz. 8:00 – 23:00


tel. 88 77 82 500


Komenda Powiatowa Policji


tel. 55 645 02 22 (całodobowo)


Ośrodek Interwencji Kryzysowej


tel. 512 909 991 (całodobowo)Przychodnia Leczenia Uzależnień - wsparcie psychologa i terapeuty w godz. 8:00 – 14:00


tel. 55 646 44 04

 


Nie bądźmy obojętni, gdy komuś dzieje się krzywda, ktoś doświadcza zachować mogących świadczyć o przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej czy też zaniedbaniach reagujmy, bądźmy czujni. Jeżeli sam potrzebujesz pomocy, zwróć się o nią do osoby, instytucji, która może wesprzeć w tym trudnym czasie.

W godzinach od 8:00 do 21:00 uruchomiliśmy telefon wsparcia dla SENIORÓW 70+ samotnych, nie korzystających z usług opiekuńczych. 

Nr telefonu   783 882 500

POMOŻEMY POROZMAWIAMY  PORADZIMY

logo MOPS.png (16 KB)