Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dodatek osłonowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie przypomina:

  1. wnioski o dodatek osłonowy są świadczeniem jednorazowym obowiązującym tylko w 2022 r. i wypłacane są jeden raz na wniosek;
  2. Składając wniosek należy wpisać rok kalendarzowy, w którym osiągnięte dochody będą stanowić podstawę do ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy[1], i tak w przypadku złożenia wniosku w okresie:
    a) od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. – brane są dochody za 2020 r.;
    b) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. - brane są dochody za 2021 r.
  1. Wypłata pozytywnie rozpatrzonych wniosków, złożonych w okresie po 31 stycznia do 31 października 2022 r. – będzie realizowana jednorazową kwotą w terminie do 2 grudnia 2022 r.
  1. Wypłata dodatku osłonowego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, wypłacanym przez gminy. Dotacje celowe przekazywane są gminom przez Wojewodę w ramach kwot określonych na ten cel w budżecie państwa.
  1. Wnioski złożone po 31 października 2022 r. – pozostawia się bez rozpatrzenia[2].

Dodatkowo przypominamy, że w związku ze zmianą roku bazowego od 1 sierpnia br., wnioskodawcy, którzy złożyli już wnioski - NIE składają ich ponownie.

 

[1] Zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w związku z art. 411 ust. 10k ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie osiągniętych dochodów, odpowiednio w 2020 r. i 2021 r.

[2] Zgodnie z art. 2 ust. 9 ustawy o dodatku osłonowym

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.jpg (561 KB)

Dodatek osłonowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie informuje, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Wnioski można także pobierać i składać w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie

Wiecej informacji w zakładce Dodatek osłonowy

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie  z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Usługa dostępna jest po kliknięciu w ikonę

dlonie_biale_tlo_n.JPG (60 KB)

 

Prezentacja dotycząca działalności MOPS Kwidzyn

W godzinach od 8:00 do 21:00 uruchomiliśmy telefon wsparcia dla SENIORÓW 70+ samotnych, nie korzystających z usług opiekuńczych. 

Nr telefonu   783 882 500

POMOŻEMY POROZMAWIAMY  PORADZIMY

logo MOPS.png (16 KB)