Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Program pomoc żywnościowa w ramach Funduszu Europejskiego na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie informuje, że Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r. Program – podobnie jak PO PŻ - opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Wiecej w załączniku :

pdf-ikona.jpg (17 KB)Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023

Informacja o zmianach w przepisach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego

Zgodnie z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym informujemy o zmianach w przepisach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego.

czytaj więcej

Informacja o zmianach w przepisach dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego

Zgodnie z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym o zmianach w przepisach dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego.

czytaj więcej

Informacja o zmianach w przepisach dotyczących zasiłku dla opiekuna

Zgodnie z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym informujemy o zmianach w przepisach dotyczących zasiłku dla opiekuna.

czytaj więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie  z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Usługa dostępna jest po kliknięciu w ikonę

dlonie_biale_tlo_n.JPG (60 KB)

 

Prezentacja dotycząca działalności MOPS Kwidzyn

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.jpg (561 KB)

Program „Blisko”

Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie  otrzymała dofinansowanie z programu  „Blisko” Narodowego Centrum Kultury . Kwota dofinansowania to prawie 140 tys. zł na dwa lata !!!

BLISKO to B – Biblioteka | L - Lokalność | I - Inicjatywy | S- Społeczność | K - Kooperacja | O - Oddolność 

służy:

  • rozwijaniu lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
  • wzmacnianiu kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;
  • włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.

czytaj więcej

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tzw. tarcza energetyczna w 2023. Zgodnie z tą ustawą, będą kontynuowane działania osłonowe dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (m.in. szpitale, szkoły, muzea, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe itp.), które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

Ustawa zakłada wprowadzenie w 2023 r. mechanizmu polegającego na:

czytaj więcej

PROGRAM KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Miasta Kwidzyn - kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 12 czerwca do 23 czerwca 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu, jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Kwidzyn oraz posłużą do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

http://www.diagnoza-spoleczna.pl/link/a9f1102d588299b9

 
Zachęcamy do udziału w badaniu.

Superwizja

superwizja.png (791 KB)Od października 2022 roku, dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Superwizji Pracy Socjalnej uczestniczymy w projekcie ”Wsparcie rozwoju pracowników polskiego systemu pomocy społecznej”. W ramach projektu zatrudnieni w naszym Ośrodku pracownicy socjalni, koordynatorzy pieczy zastępczej, asystenci rodziny oraz inne osoby działające na rzecz dobra dzieci, mogą korzystać z regularnej, grupowej superwizji prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej. Projekt superwizyjno-szkoleniowy finansowany jest ze środków UNICEF. Głównym celem projektu jest zapewnienie profesjonalnej i efektywnej pomocy osobom, które w wyniku wojny w Ukrainie znalazły schronienie w naszym kraju. 

czytaj więcej

logo MOPS.png (16 KB)