Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zgodnie z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym o zmianach w przepisach dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego.

  1. Od 1 stycznia 2024 r. specjalny zasiłek opiekuńczy przestaje funkcjonować jako świadczenie opiekuńcze z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2023.390 ze zm.)
  2. Osoby, które uzyskały prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r. mogą utrzymać uprawnienie do zasiłku w okresie zasiłkowym 2023/24 oraz następnych pod warunkiem:
    a) Złożenia wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniego okresu zasiłkowego – w przypadku zakończenia okresu zasiłkowego
    b) Złożenia wniosku o wydanie nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia końca ważności poprzedniego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – w przypadku zakończenia ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  3. Utrata prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego po dniu 1 stycznia 2024 r. z powodów innych niż powyższe uniemożliwia ponowne uzyskanie prawa do tego zasiłku.
  4. Osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy powinny poinformować organ wypłacający o złożeniu przez osoby wymagające opieki wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego w ZUS – skutkuje to wstrzymaniem wypłat do czasu rozstrzygnięcia ZUS. Osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy w przypadku przyznania prawa do świadczenia wspierającego przez ZUS dla osoby wymagającej opieki. W przypadku zdublowania świadczeń kwoty wypłaconego specjalnego zasiłku opiekuńczego będą świadczeniami nienależnie pobranymi i będą podlegały zwrotowi.
  5. W przypadku śmierci osoby wymagającej opieki po dniu 1 stycznia 2024 r., prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon. Od dnia po dniu zgonu osoba uprawniona do zasiłku może podejmować pracę zarobkową oraz nabyć uprawnienie do innego świadczenia dotychczas wykluczającego się. Ewentualne składki na ubezpieczenie zdrowotne lub/i społeczne będą odprowadzane do dnia zgonu.