Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (BECIKOWE)

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje w wysokości 1 000,00 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli  dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł. Dochód ustala się na takich samych zasadach jak do zasiłku rodzinnego.

Wniosek o jednorazową zapomogę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu co potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wyżej wymienione zaświadczenia nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Informacja: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pokój nr 9,  nr tel. 55 646 46 36

 

Formularze i wzory wniosków do pobrania

Formularze i wzory wniosków do pobrania na stronie

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-becikowe

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData