Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ !

Fundacja otrzymała dofinansowanie do projektu „ Aktywność szansą na lepsze jutro III." Termin rekrutacji 22.04.2024– 13.05.2024

Proces wsparcia uczestników projektu odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osób, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  • Aktywizacja społeczna – warsztaty, treningi, coaching;
  • Aktywizacja społeczna -praca socjalna;
  • Doradztwo zawodowe i WAPP;
  • Aktywizacja zawodowa- szkolenia zawodowe;
  • Aktywizacja zawodowa – staże;
  • Animacja środowiskowa.

Celem projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro III" jest podniesienie aktywności społecznej i powrót na rynek pracy osób dotkniętych/zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Kwidzyn, w tym korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ust. o pomocy społecznej oraz ich rodzin, w tym osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, osób z niepełnosprawnościami, korzystających z FE PŻ, opuszczających placówki opieki instytucjonalnej, wykluczone komunikacyjnie, osób, które opuściły jednostki penitencjarne w terminie ostatnich 12 miesięcy, poprzez realizację form aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym (doradztwo, szkolenia zawodowe, staże) oraz innych działań o charakterze środowiskowym poprawiających kompetencje w zakresie spędzania wolnego czasu i rekreacji- animacje środowiskowe. Działania w ramach projektu realizowane będą w oparciu o kontrakt socjalny z wykorzystaniem usług aktywnej integracji. Zaplanowane działania będą miały charakter zarówno wsparcia bezpośrednio skierowanego do os. (indywidualnego), jak i pośrednio wsparcia rodzinnego oraz środowiskowego.

Usługami aktywnej integracji objętych zostanie 48 mieszkańców Kwidzyna w tym 20 osób z niepełnosprawnościami. Projekt realizowany będzie w trzech turach. W wyniku proj. min 14 osób podejmie zatrudnienie, a min. 32 osób osiągnie postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej lub podejmie dalszą aktywizację po zakończeniu projektu.

Projekt realizowany będzie we współpracy pomiędzy org. pozarządową (podmiotem ekonomii społecznej) oraz przedstawicielem publicznych służb społecznych (MOPS).

Wartość całkowita projektu: 625 587,03 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 531 748,98 zł

 

http://fundacja-proeuropa.org.pl/aktywnosc-szansa-lepsze.../

 

projekt loga.jpg (28 KB)

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData