Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

flaga.png (37 KB)

 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie  otrzymał dotację  celową w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" – na rok 2024 moduł II , który finansowany jest ze środków budżetu państwa

Na realizację Programu w roku 2024 Miasto Kwidzyn otrzymało:

wartość dofinansowania: 96 000 zł

– całkowita wartość: 120 000 zł

 

 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

 

loga projektu 2.jpg (25 KB)Celem Programu jest wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość" mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość". Istota Programu jest również wsparcie gmin w świadczeniu usług opiekuńczych na rzecz seniorów, polegających na zapewnieniu dostępu do „opieki na odległość" osobom starszym, przez udzielenie dofinansowania do zakupu oraz częściowego pokrycia kosztów użytkowania tzw. „opasek i innych urządzeń bezpieczeństwa".
Realizacja Modułu II ma także na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.
Beneficjentami Programu mogą być osoby zamieszkujące na terenie Miasta Kwidzyna.
Pomoc przyznawana w postaci opasek bezpieczeństwa jest bezpłatna.

 

NA CZYM POLEGA TELEOPIEKA

W ramach programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa" wyposażonych w następujące funkcje:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • lokalizator GPS
  • czujnik zdjęcia opaski/urządzenia,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
  • funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (np. ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ:

Mieszkańcy Kwidzyna, zainteresowani udziałem w Programie wypełniają kartę zgłoszenia do Programu „Korpus Wsparcia Seniora" – na rok 2024 do której należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną RODO.

  • do pobrania - Formularz zgloszenia uczestnika Korpus Wsparcia Seniorów 2024

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

Kompletnie wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 6.

Druki można składać :

  • osobiście w godzinach urzędowania tj. 7:00-15:00;
  • poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej z tyłu budynku.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr (55) 646-16-26 lub za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@mopskwidzyn.pl

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData