Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zmiany w dodatku energetycznym!

Informujemy, że "w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców gazowych w
2023 w związku z sytuacją na rynku gazu, wnioski na dodatek energetyczny złożone w okresie od 02.01.2023 do 31.12.2023 pozostawia
się bez rozpoznania"

Informujemy, że zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone od 4 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

 • Uprawnienie do dodatku energetycznego

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:

 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej    z przedsiębiorstwem energetycznym;
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się  do dnia 30 stycznia danego roku.

 • Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r., wynosi:

 • 12,09 zł miesięcznie - dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną;
 • 16,79 zł miesięcznie - dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób;
 • 20,15 zł miesięcznie - dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób.

 

 • Jak ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny?
 1. Druki, wnioski dostępne są do pobrania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie przy ul. Grudziądzkiej 6, pokój nr 14 oraz na stronie internetowej BIP MOPS Kwidzyn.
 1. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie przy  Grudziądzkiej 6, pokój nr 14.

UWAGA: ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego, wniosek wraz z korespondencją towarzyszącą, można przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Kwidzynie przy u. Grudziądzkiej 6, bądź też wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu do budynku MOPS od strony parkingu  

 • Podstawowe dokumenty wymagane przy ubieganiu się o dodatek energetyczny:
 1. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego;
 2. kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Podstawa prawna:

 1. Prawo energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2021.716);
 2. Dodatki mieszkaniowe - ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.);
 3. Kodeks Postępowania Administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735).
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData