Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zgodnie z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym informujemy o zmianach w przepisach dotyczących zasiłku dla opiekuna.

  1. Osoby, które uzyskały prawo do zasiłku dla opiekuna co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r. mogą utrzymać uprawnienie do zasiłku w dalszym okresie pod warunkiem złożenia wniosku o wydanie nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia końca ważności poprzedniego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – w przypadku zakończenia ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  2. Utrata prawa do zasiłku dla opiekuna po dniu 1 stycznia 2024 r. z powodu innego niż powyższe uniemożliwia ponowne uzyskanie prawa do tego zasiłku.
  3. Osoby pobierające zasiłek dla opiekuna powinny poinformować organ wypłacający o złożeniu przez osoby wymagające opieki wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego w ZUS – skutkuje to wstrzymaniem wypłat do czasu rozstrzygnięcia ZUS. Osobom pobierającym zasiłek dla opiekuna nie przysługuje zasiłek dla opiekuna w przypadku przyznania prawa do świadczenia wspierającego przez ZUS dla osoby wymagającej opieki. W przypadku zdublowania świadczeń kwoty wypłaconego zasiłku dla opiekuna będą świadczeniami nienależnie pobranymi i będą podlegały zwrotowi.
  4. W przypadku śmierci osoby wymagającej opieki po dniu 1 stycznia 2024 r., prawo do zasiłku dla opiekuna przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon. Od dnia po dniu zgonu osoba uprawniona do zasiłku może podejmować pracę zarobkową oraz nabyć uprawnienie do innego świadczenia dotychczas wykluczającego się. Ewentualne składki na ubezpieczenie zdrowotne lub/i społeczne będą odprowadzane do dnia zgonu.