Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

flaga.png (37 KB)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie otrzymał dofinansowanie na realizację Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
    i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

W czym pomoże asystent?

  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
  • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • w załatwianiu spraw urzędowych,
  • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

Miasto Kwidzyn na realizację Programu otrzymało dofinansowanie w wysokości 430.284,65 zł. Przewiduje się objęcie programem 7 dzieci oraz 21 osób dorosłych w tym 15 z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie prowadzi nabór uczestników do Programu.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU:

Złożenie Karty zgłoszenia do programu wraz z załącznikami elektronicznie, za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie,
ul. Grudziądzka 6 w godzinach 7 – 15

Karta zgłoszenia

Klauzula Informacyjna - AOON 2021

RODO - Uczestnik  AOON 2021

CZAS TRWANIA PROGRAMU: do 31 grudnia 2021 r.

UWAGA: Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Data wpływu karty zgłoszeniowej decyduje o pierwszeństwie przyznania Asystenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 55 646 16 26 wew. 131

 

loga projektu.jpg (16 KB)

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData