Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

flaga.png (37 KB)

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie otrzymał dofinansowanie na realizację Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program ma także zapewniać:
W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

  1. Gmina/powiat przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:
  2. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  3. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  4. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Gmina/powiat bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

  1. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Program jest realizowany będzie w formach:
1)  świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

2) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

  • w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

Miasto Kwidzyn na realizację Programu otrzymało dofinansowanie w wysokości 91.800 zł. Przewiduje się objęcie programem w formie pobytu dziennego 8 dzieci oraz 8 osób dorosłych oraz w formie pobytu całodziennego 1 dzieci oraz 1 osobę dorosłą.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie prowadzi nabór uczestników do Programu.

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU:

Złożenie Karty zgłoszenia do programu wraz z załącznikami elektronicznie, za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie,
ul. Grudziądzka 6 w godzinach 7 - 15.

- Karta zgłoszenia
- Klauzula informacyjna - OW 2021
- RODO_Uczestnik- OW 2021

CZAS TRWANIA PROGRAMU: do 31 grudnia 2021 r.

UWAGA: Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Data wpływu karty zgłoszeniowej decyduje o pierwszeństwie przyznania Asystenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 55 646 16 26 wew. 131

 

loga projektu.jpg (16 KB)

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData